Reproductiu

Fàrmacs per patologies reproductives o inducció del part en eugues
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
RECEPTAL
Derivat sintètic de la hormona alliberadora de les gonadotropines (GnRH) (acetat de buserelina)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
GONAVET VEYX SOLUCIÓ INJECTABLE 50mg/ml
Inducció ovulació, anestres, quists ovàrics (gonadorelina)
VETERIN CORION
trastorns fertilitat d'origen endocrí (gonadotropina coriónica humana HCG)
PARTOVET
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
VETERELIN 0,004mg/ml
Prostaglandina injectable (buserelina)
VETEGLAN 0,075mg/ml
Prostaglandina injectable (d-cloprostenol)
OXYTOCINA PITUITARIA CALIER
Inductor injectable del part (gonadotropina sèrica equina PMSG, gonadotropina coriònica HCG)