Biològics Ramaderia

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als animals de ramaderia

AMERVAC PRRS
Vacuna síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRS)
ARVILAP
Vacuna malaltia vírica hemorràgica
AUSKIPRA GN DS AGUA
Vacuna Aujeszky
BOVILIS BOVIPAST RSP
Vacuna per Virus RSB, Parainfluenza 3 i Mannheimia haemolytica.
BOVILIS BVD
Vacuna per prevenir virus BVDV intrafetal
BOVILIS IBR MARKER VIVA
Vacuna herpesvirus.
CATTLEMASTER-4
Vacuna VRS, Virus rinotraqueitis.
CIRCOVAC
Vacuna Enterotoxicosi neonatal (E. Coli)
CLOSTRIPORC
Vacuna Clostridium spp.
COLIDEX-C
Vacuna per diarrea neonatal i deslletament (E.Coli i Clostridium Prefingens)
COLISUIN CL
Vacuna E.coli i Clostridium porcí
CUNIPRAVAC RHD
Vacuna malaltia vírica hemorràgica.
DERCUNIMIX
Vacuna mixomatosi i malaltia vírica hemorràgica.
ECOPORC SHIGA
Vacuna Colibacilosi (edemes).
ENTERICOLIX
Vacuna E.coli i Clostridium perfringens
ENTERISOL ILEITIS
Vacuna Ileitis porcina per Lawsonia intracellularis
EURICAN RABIA
Vacuna antiràbica
GRIPORK 100ml.
Vacuna influenza porcina.
GUDAIR
Vacuna Paratuberculosi (malaltia de Johne).