Biològics Ramaderia

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als animals de ramaderia

AMERVAC PRRS
Vacuna síndrome respiratori i reproductiu porcí (PRRS)
ARVILAP
Vacuna malaltia vírica hemorràgica
AUSKIPRA GN DS AGUA
Vacuna Aujeszky
BOVILIS BOVIPAST RSP
Vacuna per Virus RSV (sincial), Parainfluenza 3 (PI-3) i Mannheimia haemolytica.
BOVILIS BVD
Vacuna per prevenir virus BVD intrafetal
BOVILIS IBR MARKER VIVA
Vacuna herpesvirus boví tipus 1
CATTLEMASTER-4
Vacuna diarrea vírica bovina (BVD), Rinotraqueitis (IBR), virus respiratori sincitial (RSV), Parainfluenza (PI-3)
CIRCOVAC
Vacuna Circovirus.
CLOSTRIPORC A
Vacuna Clostridium spp.
COLIDEX-C
Vacuna per diarrea neonatal i deslletament (E.Coli i Clostridium Prefingens)
COLISUIN CL
Vacuna E.coli i Clostridium
CUBOLAC POLICLOSTRIDIAL 7/11
Vacuna Clostridium spp.
CUNIPRAVAC RHD
Vacuna malaltia vírica hemorràgica
DERCUNIMIX
Vacuna mixomatosi i malaltia vírica hemorràgica.
ECOPORC SHIGA
Vacuna Colibacilosi (edemes).
ENTERICOLIX
Vacuna E.coli i Clostridium
ENTERISOL ILEITIS
Vacuna Ileitis porcina per Lawsonia intracellularis
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
GRIPORK 100ml.
Vacuna influenza porcina.