Antiparasitaris Externs Spot-On

Solució spot-on per la prevenció i tractament de les infestacions causades per paràsits externs
ADVANTAGE GAT
Antiparasitari extern (spot on) contra puces i polls (imidacloprid)
ADVANTAGE GOS
Antiparasitari extern (spot on) contra puces i polls (imidacloprid)
ADVANTIX
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres, polls, mosques i mosquits (permetrina, imidacloprid)
AMFLEE COMBO GAT/FURA
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)
AMFLEE COMBO GOS
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)
ATAXXA
Antiparasitari extern (spot on) contra puces (permetrina, imidacloprid)
BRAVECTO GAT
Antiparasitari extern spot on contra puces i paparres (fluralaner)
BRAVECTO SPOT ON GOSSOS
Antiparasitari extern spot on contra puces i paparres (fluralaner)
COMBOLINE SPOT ON GATS I FURES
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)
EFFINOL SPOT ON GOS
Antiparasitari extern contra puces i paparres (spot on) (fipronilo)
EFFIPRO DUO
Antiparasitari extern (spot on) contra puces i paparres (fipronil, piriproxifeno)
EFFIPRO DUO GATS
Antiparasitari extern (spot on) contra puces i paparres (fipronil, piriproxifeno)
EFFIPRO SPOT ON GAT
Antiparasitari extern contra puces i paparres (spot on) (fipronilo)
EFFIPRO SPOT ON GOS
Antiparasitari extern contra puces i paparres (spot on) (fipronilo)
EFFITIX
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres, mosquits i mosques (fipronil, permetrina)
EXSPOT
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres, polls i mosquits (permetrina)
FLEVOX SPOT ON GAT
Antiparasitari extern contra puces, paparres i polls (spot on) (fipronil)
FLEVOX SPOT ON GOS
Antiparasitari extern contra puces, paparres i polls (spot on) (fipronil)
FRONTLINE COMBO SPOT ON GAT I FURA
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)
FRONTLINE COMBO SPOT ON GOS
Antiparasitari extern (spot on) contra puces, paparres i polls (fipronil, (s)-metoprè)