Reproductiu

Fàrmacs per patologies reproductives o inducció del part en eugues
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
GONAVET VEYX SOLUCIÓ INJECTABLE 50mg/ml
Inducció ovulació, anestres, quists ovàrics (gonadorelina)
OXYTOCINA PITUITARIA CALIER
Inductor injectable del part (gonadotropina sèrica equina PMSG, gonadotropina coriònica HCG)
PARTOVET
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
RECEPTAL
Derivat sintètic de la hormona alliberadora de les gonadotropines (GnRH) (acetat de buserelina)
VETEGLAN 0,075mg/ml
Prostaglandina injectable (d-cloprostenol)
VETERELIN 0,004mg/ml
Prostaglandina injectable (buserelina)
VETERIN CORION
trastorns fertilitat d'origen endocrí (gonadotropina coriónica humana HCG)