Cristaloides Isotònics de Manteniment

Solucions per la correcció de les pèrdues fisiològiques diàries: orina, respiració, saliva, femtes,…