Reversors

Reversió dels efectes sedants produïts per determinats fàrmacs

ANTIDORM
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
ANTISEDAN
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
NOSEDORM
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
REVAZOL
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
REVERSE
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
REVERTOR
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
SEDASTOP
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)
TIPAFAR 5mg/ml Solución Inyectable
Reversor injectable d'anestèsics (hidroclorur d'atipemazol)