Oví, Caprí

Vacunes contra malalties que afecten les espècies ovina i caprina
CUBOLAC POLICLOSTRIDIAL 7/11
Vacuna Clostridium spp.
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
GUDAIR
Vacuna Paratuberculosi
NOBIVAC RABIA
Vacuna contra la ràbia
RUVAX
Vacuna mal roig (Erysipelothrix rhusiopathiae)
TOXIPRA PLUS
Vacuna Clostridium spp.
VERSIGUARD RABIA
Vacuna contra la ràbia