Antibiòtics injectables

Fàrmacs injectables pel tractament d'infeccions bacterianes
ALSIR
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
AMFIPEN LA
Antibiòtic injectable (ampicilina)
BAYTRIL INJECTABLE
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
BIVAMOX L.A.
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
BORGAL 24%
Antibiòtic injectable (sulfadoxina, trimetoprima)
CEPOREX INJECTABLE
Antibiòtic injectable (cefalexina)
CLAMOXYL L.A.
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
CONVENIA
Antibiòtic injectable (cefovecina)
DEPOCILLIN
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina)
DUOPRIM-48 SUSPENSIÓ INJECTABLE
Antibiòtic injectable (sulfadiazina, trimetoprima)
ESPES
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina, dihidroestreptomicina)
ESTREPTOLAB 250mg/ml
Antibiòtic injectable (dihidroestreptomicina)
GANADEXIL ENROFLOXACINA 5%
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
GENTACALIER
Antibiòtic injectable (gentamicina)
GENTAMICINA BRAUN 6%
Antibiòtic injectable (gentamicina)
GENTASOL-80
Antibiòtic injectable (gentamicina)
LINALTEN
Antibiòtic injectable (lincomicina)
LINESVALL
Antibiòtic injectable (lincomicina, estreptomicina)
MARBOCYL FD
Antibiòtic injectable (marbofloxacina)
NAXCEL 100mg/ml
Antibiòtic injectable (cetiofur)