Antibiòtics injectables

Fàrmacs injectables pel tractament d'infeccions bacterianes
ALSIR 2.5%
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
AMOXAL SUSPENSIO INJECTABLE 150mg/ml
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
BAYTRIL 5%
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
BAYTRIL INJECTABLE 2.5%
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
BENZATARD
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina)
BIVAMOX L.A.
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
BORGAL 24%
Antibiòtic injectable (sulfadoxina, trimetoprima)
CEPOREX INJECTABLE
Antibiòtic injectable (cefalexina)
CLAMOXYL L.A.
Antibiòtic injectable (amoxicilina)
CONVENIA
Antibiòtic injectable (cefovecina)
DEPOCILLIN
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina)
Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml
Antibiòtic injectable (sulfadiazina, trimetoprima)
DUOPRIM-48 SUSPENSIÓ INJECTABLE
Antibiòtic injectable (sulfadiazina, trimetoprima)
ESPES
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina, dihidroestreptomicina)
ESTREPTOLAB 250mg/ml
Antibiòtic injectable (dihidroestreptomicina)
EUPENPLUS
Antibiòtic injectable (amoxicilina, colistina)
EXABIOPEN
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina, dihidroestreptomicina)
GANADEXIL ENROFLOXACINA 5%
Antibiòtic injectable (enrofloxacina)
GENTACALIER
Antibiòtic injectable (gentamicina)
GENTASOL-80
Antibiòtic injectable (gentamicina)