Higiene de Material, Superfícies i Instal·lacions

Productes per la higiene de material, superfícies i equips
ALFOMBRA PER DESINFECCIÓ
Alfombra per desinfecció en entrades
BARCOLENE CA-20 PASTILLES
Clor per la cloració de l'aigua
BARCOLENE TR-100
Clor orgànic per la cloració de l'aigua
CLOREX LAMONS
Desinfectant de superfícies, instrumental i equip (clorhexidina)
DESPADAC
Desinfectant antimicrobià (dimetilamoni, glutaraldehid, formaldehid, glioxal, alcohol isopropílic) per instal.lacions i material
DESPADAC READY
Desinfectant d'instal·lacions i material (clorur de didecil dimetilamoni i glutaraldehid)
DESPADAC SECURE
Desinfectant d'instal·lacions i material (clorur de didecil dimetilamoni i glutaraldehid)
HELIZYME
Netejador enzimàtic per instrumental
KORSOLEX
Desinfectant per instrumental
MELISEPTOL FOAM PURE
Desinfectant de material
STABIMED
Desinfectant de material
VIRKON
Desinfectant virucida contra virus, bacteris, fongs, floridures i llevats.
VIROCID
Desinfectant concentrat d'instal·lacions (amoni, isopropanol, glutaraldehid, oli de pi)
VIROCLEAN
Detergent per instal·lacions (hidròxid sòdic, hipoclorit sòdic)
ZIX VIROX
Desinfectant per ramaderia (peròxids, àcid acètic, àcid paracètic)
ZORB-IT-UP! POWDER
Cristalls super absorbents per líquids
ZOTAL
Desinfectant i desodoritzant per instal.lacions (Bifenil-2-ol, clorofeno)
ZOTAL G
Desinfectant i desodoritzant per instal.lacions (Bifenil-2-ol, clorofeno)