Antiparasitaris Externs Orals

Fàrmacs orals indicats pel tractament i prevenció de les parasitosis externes
BRAVECTO GOS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (fluralaner)
CAPSTAR 11,4 mg
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (nitenpiram)
CAPSTAR 57mg
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (nitenpiram)
COMFORTIS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (espinosad)
NEXGARD
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (afoxolaner)
PROGRAM GOS 200
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (lufenuron)
PROGRAM GOS 400
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (lufenuron)
PROGRAM GOS 60
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (lufenuron)
PROGRAM S7 GAT
Antiparasitari oral extern contra puces en suspensió oral (lufenuron)
SIMPARICA
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces, paparres i sarna (Sarolaner)