Antiparasitaris Externs Orals

Fàrmacs orals indicats pel tractament i prevenció de les parasitosis externes
BRAVECTO GOS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (fluralaner)
CAPSTAR
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (nitenpiram)
COMFORTIS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (espinosad)
CREDELIO 112mg (>2,5-5,5kg) 3 COMPRIMITS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO 225mg (>5,5-11kg) 3 COMPRIMITS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO 450mg (>11-22kg) 3 COMPRIMITS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO 450mg (>11-45kg) 6 COMPRIMITS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO 56mg (1.3-2.5kg) 3 COMPRIMITS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO EXPOSITOR
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
NEXGARD
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (afoxolaner)
PROGRAM
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (lufenuron)
PROGRAM S7 GAT
Antiparasitari oral extern contra puces en suspensió oral (lufenuron)
SIMPARICA
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces, paparres i sarna (Sarolaner)