Antiparasitaris Externs Orals

Fàrmacs orals indicats pel tractament i prevenció de les parasitosis externes
BRAVECTO GOS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (fluralaner)
CAPSTAR
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (nitenpiram)
COMFORTIS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (espinosad)
CREDELIO GATS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO GOS
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
CREDELIO GOS EXPOSITOR
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (lotilaner)
NEXGARD
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces i paparres (afoxolaner)
PROGRAM
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces (lufenuron)
PROGRAM S7 GAT
Antiparasitari oral extern contra puces en suspensió oral (lufenuron)
SIMPARICA
Antiparasitari oral extern en comprimits contra puces, paparres i sarna sarcòptica, demodècica i otodectes (Sarolaner)