VIROCID

Desinfectant concentrat d'instal·lacions (amoni, isopropanol, glutaraldehid, oli de pi)
Desinfectant per instal·lacions ramaderes, sales d,incubació, equips, centres de desinfecció de vehicles, clíniques veterinàries i arcs de desinfecció. Cal diluir-lo prèviament en aigua, es pot aplicar per pulverització, immersió, llança d'epuma o nebulització
Desinfectant per instal·lacions ramaderes, sales d,incubació, equips, centres de desinfecció de vehicles, clíniques veterinàries i arcs de desinfecció. Cal diluir-lo prèviament en aigua, es pot aplicar per pulverització, immersió, llança d'epuma o nebulització
Desinfectant per instal·lacions ramaderes, sales d,incubació, equips, centres de desinfecció de vehicles, clíniques veterinàries i arcs de desinfecció. Cal diluir-lo prèviament en aigua, es pot aplicar per pulverització, immersió, llança d'epuma o nebulització
Presentació
Principi Actiu:
Clorur d'alquildimetilbencilamoni, Isopropanol, Glutaraldehid, Clorur de didecildimetilamoni, Oli de pi
Via Administració:
Ambiental
Especie:
Instal·lacions
Laboratori:
Bayer
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.