Antiparasitaris Interns

Fàrmacs indicats pel tractament i prevenció de les parasitosis internes produïdes per protozous i helmints
CANEX COMPRIMITS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
CARDOTEK 30 PLUS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (ivermectina, pirantel)
CESTEM
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
CRINAR
Antiparasitari oral intern (pirantel)
DOLPAC
Antiparasitari intern oral (comprimits) (oxantel, pirantel, praziquantel)
DRONCIT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel)
DRONTAL CACHORROS
Antiparasitari intern oral en gotes (febantel, pirantel)
DRONTAL GAT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (pirantel, praziquantel)
DRONTAL GOS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
DRONTAL PLUS AROMA - 312C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
DRONTAL PLUS XL 24C PROMO
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
EQ-VERM
Antiparasitari oral intern (oxibendazol)
EQUALAN DUO
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina, praziquantel)
EQUALAN PASTA
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina)
EQUEST PRAMOX
Antiparasitari endectocida oral en pasta contra cestodes, nematodes i artròpodes (moxidectina, praziquantel)
EQUIMAX
Antiparasitari intern oral en pasta (praziquantel, ivermectina)
FLUBENOL PASTA ORAL
Antiparasitari intern oral en pasta (flubendazol)
GUARDIAN SR
Antiparasitari intern injectable (moxidectina)
HELM-EX PERROS 104C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)