Antiparasitaris Interns

Fàrmacs indicats pel tractament i prevenció de les parasitosis internes produïdes per protozous i helmints
CARDOTEK 30 PLUS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (ivermectina, pirantel)
CESTEM
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
CRINAR
Antiparasitari oral intern (pirantel)
DOLPAC
Antiparasitari intern oral (comprimits) (oxantel, pirantel, praziquantel)
DRONCIT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel)
DRONTAL CACHORROS
Antiparasitari intern oral en gotes (febantel, pirantel)
DRONTAL GAT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (pirantel, praziquantel)
DRONTAL GOS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
ENDOGARD SABOR PERROS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
EQ VERM
Antiparasitari oral intern (oxibendazol)
EQUIMAX
Antiparasitari intern oral en pasta (praziquantel, ivermectina)
FLUBENOL PASTA ORAL
Antiparasitari intern oral en pasta (flubendazol)
GUARDIAN SR
Antiparasitari intern injectable (moxidectina)
HELM-EX PERROS 104C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS GRANDES 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS GRANDES 48C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
IMIZOL
Antiparasitari intern injectable (imidocarb)
IMMITICIDE
Antiparasitari pel tractament de la dirofilaria (Melarsomina dihidroclorur)
MILBACTOR GAT <2KG
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel, milbemicina)