Cristal·loides Isotònics de Reemplaçament

Solucions de reemplaçament amb composició electrolítica semblant al plasma. Difonen molt ràpidament a l’espai intersticial. Indicats en deshidratació i hipovolèmia (urgència), pèrdues de fluids de composició semblant al plasma (diarrea, vòmits)
FISIOVET INYECTABLE BRAUN Mini-plasco
Sèrum fisiològic per dissolució (clorur de sodi)
FISIOVET PERFUSIÓN (Fisiològic)
Solució de reemplaçament (clorur de sodi)
RINGER LACTATO
Solució de reemplaçament (clorur de sodi, clorur de potassi, clorur de calci, lactat de sodi)