Cristal·loides Isotònics de Reemplaçament

Solucions de reemplaçament amb composició electrolítica semblant al plasma. Difonen molt ràpidament a l’espai intersticial. Indicats en deshidratació i hipovolèmia (urgència), pèrdues de fluids de composició semblant al plasma (diarrea, vòmits)