Antiparasitaris Externs Ramaderia

Fàrmacs pel control de les infeccions parasitàries externes que afecten als animals de producció
ARPON
Antiparasitari extern en líquid emulsionant (cipermetrina)
BARRICADE
Antiparasitari extern per via cutània (cipermetrina)
BAYOFLY POUR-ON
Antiparasitari extern pour on contra mosques i tàvecs(ciflutrina)
BUTOX POUR ON 7,5%
Antiparasitari extern per via cutània contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
CENMETRIN POUR ON
Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
CIPER-PULVIZOO
Antiparasitari extern per via cutània (cipermetrina)
DECTOSPOT
Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
SARNACURAN
Antiparasitari extern per via cutània contra puces, paparres i sarna (foxima)
SEBACIL Pour-On
Antiparasitari extern pour on (foxima)
ZOOGAMA-D
Antiparasitari extern per via cutània (dimpilato)
ZOOVECA
Antiparasitari extern organofosforat per via cutània (dimpilato)