Antiparasitaris Externs Ramaderia

Fàrmacs pel control de les infeccions parasitàries externes que afecten als animals de producció
ARPON
Antiparasitari extern en líquid emulsionant per mosques i polls (cipermetrina)
BARRICADE
Antiparasitari extern per via cutània contra paparres, mosques i polls (cipermetrina)
BUTOX EMULSION POUR ON 7,5%
Antiparasitari extern per via cutània contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
CENMETRIN POUR ON
Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
CIPER-PULVIZOO
Antiparasitari extern per via cutània per mosques i polls (cipermetrina)
CIPERMETRIVEN POUR-ON
Antiparasitari extern contra polls, mosques i paparres (cipermetrina)
DECTOSPOT
Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
DELTANIL 10 mg/ml SOL. POUR-ON BOVINO Y OVINO
Antiparasitari extern per via cutània contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
INSECTO FIT
Insecticida natural per ús extern
SARNACURAN
Antiparasitari extern per via cutània contra puces, paparres i sarna (foxima)
SEBACIL Pour-On
Antiparasitari extern pour on (foxima)
ZOOGAMA-D
Antiparasitari extern per via cutània (dimpilato)
ZOOVECA
Antiparasitari extern organofosforat per via cutània (dimpilato)