BUTOX EMULSION POUR ON 7,5%

Antiparasitari extern per via cutània contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
Ajuda al control de parasitosi externes produïdes per les mosques , paparres i polls esmentats a la secció 5.1 de la fitxa tècnica. Deltametrina
Ajuda al control de parasitosi externes produïdes per les mosques , paparres i polls esmentats a la secció 5.1 de la fitxa tècnica. Deltametrina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//butox-pour-on-250ml--antiparasitario.jpg
Ajuda al control de parasitosi externes produïdes per les mosques , paparres i polls esmentats a la secció 5.1 de la fitxa tècnica. Deltametrina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//butox-pour-on-1l.jpg
Ajuda al control de parasitosi externes produïdes per les mosques , paparres i polls esmentats a la secció 5.1 de la fitxa tècnica. Deltametrina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//butox-pour-on-2.5l-antiparasitario.jpg
Presentació
Principi Actiu:
Deltametrina 7,5 mg/ml
Via Administració:
Cutània
Especie:
Boví i oví
Laboratori:
MSD grans animals
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.