Preus i sistemes de pagament


Les condicions de preus i promocions que apareixen a la botiga online es corresponen amb les condicions ofertes a través dels altres sistemes d’encàrrec.

Així mateix, el sistema de pagament serà el mateix que el sistema pactat com a client d’Albet SA.

Les condicions i terminis de cobrament de la botiga online es corresponen als d'Albet: Les comandes de la marca Royal Canin tenen un cobrament a 8 dies, la resta de productes tenen un cobrament a 30 dies.

A les comandes fetes a través de la pàgina web, se’ls aplicarà un 1% addicional. (Excepte pels articles de la marca Royal Canin)
 
En cas d’aparèixer algun error en el preu d’un article, aquest podrà ser revisat i modificat per Albet S.A.
Quan es donin canvis de tarifes per part dels laboratoris, el marge de desfasament en aquest cas pot ser de fins a 48 hores.
 
Davant la possibilitat que un client tingui una condició pactada amb Albet per un article i alhora, existeixi una oferta temporal per aquell producte que no se sumi a la condició establerta, a la website apareixerà la condició pactada entre Albet i el client. TOTS aquests casos seran revistats pel departament comercial i s'aplicarà la opció que resulti MÉS FAVORABLE PEL CLIENT.

Els preus dels productes així com els PVP recomanats que apareixen a la pàgina web, corresponen al preu sense I.V.A afegit.

Segons la legislació vigent de defensa de la lliure i lleial competència (Llei de comerç 7/1996 Art.13), “Els preus de venda de béns i serveis els fixa lliurement cada empresari o professional”, sense que puguin ser determinats per cap altre agent de la cadena de subministrament.  En compliment d’aquesta normativa, alguns laboratoris han deixat de proporcionar llistats de preu de venda al públic.  Albet, SA, com a distribuïdor, també ha de
sotmetre’s a la mencionada legislació. Per aquest motiu, tan sols comuniquem aquells lliurats pel laboratori.