Devolucions

Es realitzarà la devolució d’aquells articles subministrats per error, que no corresponen a la comanda, han estat danyats durant el transport, sobre els que existeixi una alerta per defectes de qualitat o per raons de farmacovigilància veterinària i quan sigui necessària la retirada dels mateixos, d’acord amb el previst en el RD 1246/2008 de 18 de juliol. En aquests casos, li retornarem els seus diners o li canviarem el producte per un altre, segons ho prefereixi.

La devolució de l’article comprat a través de la web podrà realitzar-se dins els següents 14 dies a la data de la comanda, sempre i quan el producte no hagi estat utilitzat i es torni intacte i en el seu embalatge original. En aquests casos, preguem adjunti fotocòpia del corresponent albarà.

Per tramitar la devolució és imprescindible contactar-nos prèviament a través del telèfon de servei post-venda: 938832299 en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:00  a 13:00h i de 15:00 a 19:00h, dissabtes de 9:00 a 13:00h), o a través del nostre correu electrònic comandes@albet.es

Si la responsabilitat de la devolució recau sobre Albet, per ser un producte erroni o en mal estat, Albet assumeix les despeses de devolució.

Per garantir les condicions de qualitat i seguretat dels productes termolàbils, no admetrem la seva devolució, a excepció que hagi estat un error d’Albet.