Antiparasitaris

Fàrmacs per cavalls, indicats pel control dels paràsits Interns i/o Externs

ARPON
Antiparasitari extern en líquid emulsionant per mosques i polls (cipermetrina)
CIPER-PULVIZOO
Antiparasitari extern per via cutània per mosques i polls (cipermetrina)
CRINAR
Antiparasitari oral intern (pirantel)
ENDURE
Insecticida repel·lent de gran resistència (Cipermetrina, permetrines naturals)
EQ VERM
Antiparasitari oral intern (oxibendazol)
EQUALAN DUO
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina, praziquantel)
EQUALAN PASTA
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina)
EQUEST PRAMOX
Antiparasitari endectocida oral en pasta contra cestodes, nematodes i artròpodes (moxidectina, praziquantel)
EQUIMAX
Antiparasitari intern oral en pasta (praziquantel, ivermectina)
IMIZOL
Antiparasitari intern injectable (imidocarb)
MAXIMEC
Antiparasitari endectocida oral (ivermectina)
NEOMECTIN
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina)
NOROMECTIN
Antiparasitari oral intern en pasta (ivermectina)
NOROMECTIN PRAZICUANTEL DUO 18,7 mg/g + 140,3 mg/g
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina, praziquantel)
PANACUR 10%
Antiparasitari oral intern (fenbendazol)
PIPERACINA SYVA POLS
Antiparasitari oral intern (piperacina)
SUPERMASK II
Màscara antimosques per cavalls
TRI-TEC 14
Insecticida repel·lent de gran persistència (Cipermetrina, Piretrina, butòxid de piperonil, …)