Antiparasitaris Interns Ramaderia

Fàrmacs per la prevenció i control dels paràsits interns que afecten als animals de producció
BAYCOX OVINO 50mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX AVES 25mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX BOVINO 50mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX MULTI 50MG/ML
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
CALIERMISOL POLS PER SOLUCIO ORAL
Antiparasitari oral intern (levamisol)
COCCIVEX
Antiparasitari oral intern (amprolio clorhidrato)
DISTOMICIDE
Antiparasitari intern injectable (nitroxil)
ENDEX 19,5%
Antiparasitari oral intern (levamisol, triclabendazol)
ENDOEX SOLUCIO ORAL
Antiparasitari oral intern (closantel)
FLUBENZIM 5%
Antiparasitari oral intern (flubendazol)
HALOCUR
Antiparasitari oral intern (halofuginona)
IMIZOL
Antiparasitari intern injectable (imidocarb)
PANACUR 2,5%
Antiparasitari oral intern (fenbendazol)
PANACUR 10%
Antiparasitari oral intern (fenbendazol)
PANVERMIN ORAL 150mg/g
Antiparasitari oral intern (levamisol)
PIPERACINA SYVA POLS
Antiparasitari oral intern (piperacina)
PROLCEN
Antiparasitari oral intern (amprolio clorhidrato)
VECOXAN SUSPENSIÓ ORAL
Antiparasitari oral intern (diclazuril)
ZODALBEN 10% 100mg/ml
Antiparasitari oral intern (albendazol)
ZODALBEN 2,5% 25mg/ml
Antiparasitari oral intern (albendazol)