Cristaloides Hipotònics

Solucions de pas molt ràpid a l’espai intersticial/intracel·lular. Indicats per reposar pèrdues d’aigua sense electròlits o quan s’ha de limitar l’administració de sodi. Contraindicats en shock.