Cristaloides Hipotònics

Solucions de pas molt ràpid a l’espai intersticial/intracel·lular. Indicats per reposar pèrdues d’aigua sense electròlits o quan s’ha de limitar l’administració de sodi. Contraindicats en shock.

GLUCOSALINO 5% BRAUN
Solució injectable salina nutritiva (clorur de sodi i glucosa)
GLUCOSALINO ISOTONICO 3,6%
Solució injectable salina nutritiva (clorur de sodi i glucosa)
GLUCOSAVET 5%
Solució injectable suplementària de glucosa