GLUCOSALINO ISOTONICO 3,6%

Solució injectable salina nutritiva (clorur de sodi i glucosa)
Indicada com a vehicle per administrar medicaments amb un suport energètic, deshidratacions amb escassa pèrdua salina, correccions d'anormalitats salines en insuficiència renal aguda, insuficiència cardíaca i hepàtica, manteniment en excés o descontrol del sodi. Contraindicat en hipertensió greu, cardiopaties descompensades, nefropaties amb edemes, edemes i diabetis no tractada. Osmolaritat 302 mOsm/l i Valor energètic 144kcal/l.
Indicada com a vehicle per administrar medicaments amb un suport energètic, deshidratacions amb escassa pèrdua salina, correccions d'anormalitats salines en insuficiència renal aguda, insuficiència cardíaca i hepàtica, manteniment en excés o descontrol del sodi. Contraindicat en hipertensió greu, cardiopaties descompensades, nefropaties amb edemes, edemes i diabetis no tractada. Osmolaritat 302 mOsm/l i Valor energètic 144kcal/l.
Indicada com a vehicle per administrar medicaments amb un suport energètic, deshidratacions amb escassa pèrdua salina, correccions d'anormalitats salines en insuficiència renal aguda, insuficiència cardíaca i hepàtica, manteniment en excés o descontrol del sodi. Contraindicat en hipertensió greu, cardiopaties descompensades, nefropaties amb edemes, edemes i diabetis no tractada. Osmolaritat 302 mOsm/l i Valor energètic 144kcal/l.
Presentació
Principi Actiu:
clorur de sodi (0.3g/100ml) i glucosa (3.6g/100ml)
Via Administració:
Injectable
Especie:
Gats i gossos
Laboratori:
Braun
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.