STEROVET

Solució intravenosa de manteniment i pèrdues patològiques (clorur de sodi, potassi i magnesi, glucosa,…)
Solució injectable intravenosa per teràpia de fluids d manteniment i pèrdues patològiques. Baixa en Sodi (53.7mEq/l), Alta en Potassi (24.1 mEq/l) i conté Glucosa (5%). Indicat en cas de no presentar-se alteracions electrolítiques marcades ni desequilibris àcid base com ara: reposició de pèrdues fisiològiques diàries; pèrdues per vòmits i diarrees (potassi); rehidratació de pacient amb insuficiència cardíaca congestiva o malalties hepàtiques severes (baix sodi); pacients anorèxics hospitalitzats per una patologia (potassi). 1 caixa conté 10u de 500ml o 10u de 1litre
Solució injectable intravenosa per teràpia de fluids d manteniment i pèrdues patològiques. Baixa en Sodi (53.7mEq/l), Alta en Potassi (24.1 mEq/l) i conté Glucosa (5%). Indicat en cas de no presentar-se alteracions electrolítiques marcades ni desequilibris àcid base com ara: reposició de pèrdues fisiològiques diàries; pèrdues per vòmits i diarrees (potassi); rehidratació de pacient amb insuficiència cardíaca congestiva o malalties hepàtiques severes (baix sodi); pacients anorèxics hospitalitzats per una patologia (potassi). 1 caixa conté 10u de 500ml o 10u de 1litre
Solució injectable intravenosa per teràpia de fluids d manteniment i pèrdues patològiques. Baixa en Sodi (53.7mEq/l), Alta en Potassi (24.1 mEq/l) i conté Glucosa (5%). Indicat en cas de no presentar-se alteracions electrolítiques marcades ni desequilibris àcid base com ara: reposició de pèrdues fisiològiques diàries; pèrdues per vòmits i diarrees (potassi); rehidratació de pacient amb insuficiència cardíaca congestiva o malalties hepàtiques severes (baix sodi); pacients anorèxics hospitalitzats per una patologia (potassi). 1 caixa conté 10u de 500ml o 10u de 1litre
Presentació
Principi Actiu:
clorur de sodi, potassi i magnesi, lactat de sodi, dihidrògen fosfat de sodi i glucosa 5%
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví, oví, caprí, porcí, equí, gats i gossos
Laboratori:
BBraun
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.