GLUCOSAVET 40%

Solució injectable suplementària de glucosa
Solució injectable intravenosa indicada en hipoglucèmia severa i patologies que cursen amb hipovolèmia com ara shock sèptic, endotòxic, traumàtic o quirúrgic. Aportació calòrica. Contraindicada en hiperglucèmia, hemorragia intracranial o espinal, anuria, edemes perifèrics, Addison, hemoperfusió, depleció electrolítica, deshidratació hipotònica o diabetis no tractada
Solució injectable intravenosa indicada en hipoglucèmia severa i patologies que cursen amb hipovolèmia com ara shock sèptic, endotòxic, traumàtic o quirúrgic. Aportació calòrica. Contraindicada en hiperglucèmia, hemorragia intracranial o espinal, anuria, edemes perifèrics, Addison, hemoperfusió, depleció electrolítica, deshidratació hipotònica o diabetis no tractada
Solució injectable intravenosa indicada en hipoglucèmia severa i patologies que cursen amb hipovolèmia com ara shock sèptic, endotòxic, traumàtic o quirúrgic. Aportació calòrica. Contraindicada en hiperglucèmia, hemorragia intracranial o espinal, anuria, edemes perifèrics, Addison, hemoperfusió, depleció electrolítica, deshidratació hipotònica o diabetis no tractada
Presentació
Principi Actiu:
glucosa 40%
Via Administració:
Injectable
Especie:
Boví, oví, caprí, porcí, equí, gats i gossos
Laboratori:
BBraun
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.