Ramaderia: Sistema Reproductiu

Fàrmacs indicats en procesos reproductius per sincronitzar zels, induir el part, ...
ALTRESYN
Sincronització de zels (altrenogest)
CHRONOGEST
Anàleg sintètic de progesterona (acetat de flugestona)
CIDR DISPOSITIU VAGINAL
Inducció i sincronització del zel (progesterona)
CUNISER 500UI
Inducció i sincronització del zel (gonadotropina sèrica equina PMSG)
CYCLIX BOVINO
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
CYCLIX PORCINO
Prostaglandina injectable (cloprostenol)
CYSTORELINE
Tractament per alteracions hormonals, inducció ovulació (gonadorelina)
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
DECOMOTON
Tractament per alteracions hormonals (carbetocina)
DILUENT ACROMAX
Diluent de conservació per semen de porc
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
EUTERGEL
Gel per la cura del braguer (olis vegetals)
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
FERTAGYL
Tractament per alteracions hormonals, inducció ovulació (gonadorelina)
FITOLAC
Gel natural per la salut de la mamella
FOLIGON 1x5000 U.I.
Inducció i sincronització del zel (gonadotropina sèrica equina PMSG)
FOLIGON 1x6000 U.I.
Inducció i sincronització del zel (gonadotropina sèrica equina PMSG)
Genestran 75 mcg/ml
Agonista de la prostaglandina: inducció zel i ovulació, sincronització zel, tractament quists luteínics, inducció part,...) (R(+)-cloprostenol)
GONAVET VEYX SOLUCIÓ INJECTABLE 50mg/ml
Inducció ovulació, anestres, quists ovàrics (gonadorelina)