Sedants Orals

Fàrmacs que deprimeixen el sistema nerviós central, amb efecte de relaxació, calma, reducció de la ansietat i de certs reflexes

ACEPROVET 15mg/ml Gotas Orales en Solución
Tranquil·litzant, sedant i antiemètic (acepromacina)
CALMIVET
Tranquil·litzant, sedant i antiemètic (acepromacina)
DOMOSEDAN GEL
Sedant oral (hidroclorur de detomidina)
SILEO
Ansiolític en gel bucal (hidroclorur de dexmedetomidina)