Ramaderia Antiparasitaris

Fàrmacs per la prevenció i/o tractament de les infeccions produïdes per paràsits en els animals de ramaderia
ARPON
Antiparasitari extern en líquid emulsionant per mosques i polls (cipermetrina)
BARRICADE
Antiparasitari extern per via cutània contra paparres, mosques i polls (cipermetrina)
BAYCOX OVINO 50mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX AVES 25mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX BOVINO 50mg/ml
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX MULTI 50MG/ML
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BAYCOX PORCI 5%
Antiparasitari oral intern (toltrazuril)
BUTOX EMULSION POUR ON 7,5%
Antiparasitari extern per via cutània contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
CALIERMISOL POLS PER SOLUCIO ORAL
Antiparasitari oral intern (levamisol)
CENMETRIN POUR ON
Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
CIPER-PULVIZOO
Antiparasitari extern per via cutània per mosques i polls (cipermetrina)
CLOSAMECTIN INJECTABLE 5mg/ml
Antiparasitari endectocida injectable (ivermectina, closantel)
CLOSAMECTIN POUR ON BOVI 5mg/ml
Antiparasitari endectocida pour on (ivermectina, closantel)
CLOVERTIN PLUS
Antiparasitari endectocida injectable (Ivermectina, Clorsulon)
COCCIVEX
Antiparasitari oral intern (amprolio clorhidrato)
CYDECTIN VACU 10mg/ml
Antiparasitari endectocida injectable (moxidectina)
DECTOSPOT
Antiparasitari extern tòpic contra mosques, paparres i polls (deltametrina)
DISTOMICIDE
Antiparasitari intern injectable (nitroxil)
ENDEX 19,5%
Antiparasitari oral intern (levamisol, triclabendazol)
ENDOEX SOLUCIO ORAL
Antiparasitari oral intern (closantel)