Biològics Gossos

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als gossos
CANIGEN 8
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
CANIGEN 7
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
CANIGEN cachorros 2B
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN MHA2L
vacuna brom, hepatitis, leptospira
CANIGEN MHA2PL
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
CANILEISH
Vacuna contra la leishmaniosi
ETADEX
Vacuna contra la ràbia
EURICAN DAPPi-LMULTI (abans EURICAN MHPPL2)
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
EURICAN DAP-L-MULTI (antiga EURICAN MHPL)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
EURICAN DAP-LR (antic EURICAN MHPLR)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira, ràbia
EURICAN DAPPi-LR (antiga MHPPi2-LR)
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
EURICAN HERPES 205
vacuna herpesvirus caní
EURICAN L
Vacuna contra la leptospirosi
EURICAN MHL
vacuna brom, hepatitis, leptospira
EURICAN PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN PNEUMODOG
vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza tipus 2
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
LETIFEND
Vacuna contra la leishmaniosi
MAXIVAC HEPTA
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
MAXIVAC PENTA
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira