Biològics Gossos

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als gossos
VERSIGUARD RABIA
Vacuna contra la ràbia
VERSICAN PLUS DHPPi / L4R
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
VANGUARD-CPV
Vacuna contra la parvovirosi
VANGUARD-7
vacuna brom, hepatitis, parainfluenza, parvovirus, leptospira
VANGUARD DA2Pi+L
vacuna brom, hepatitis, leptospira i parainfluenza
RABIGEN L
Vacuna contra la ràbia
PARVIGEN
Vacuna contra la parvovirosi
NOBIVAC RABIA
Vacuna contra la ràbia
NOBIVAC PUPPY DP
vacuna parvovirus i brom
NOBIVAC PARVO C
Vacuna contra la parvovirosi
NOBIVAC LEPTO
Vacuna contra la leptospirosi
NOBIVAC L4
Vacuna contra la leptospirosi
NOBIVAC KC
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
NOBIVAC DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
NOBIVAC DHP
vacuna brom, hepatitis, parvovirus
MAXIVAC PRIMA DP
vacuna parvovirus i brom
MAXIVAC PENTA
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
MAXIVAC PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
MAXIVAC HEPTA
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
LETIFEND
Vacuna contra la leishmaniosi