Antibiòtics

Fàrmacs antibiòtics per cavalls, medicaments subjectes a prescripció veterinària


BENZATARD
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina)
BORGAL 24%
Antibiòtic injectable (sulfadoxina, trimetoprima)
DEPOCILLIN
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina)
DUOPRIM-48 SUSPENSIÓ INJECTABLE
Antibiòtic injectable (sulfadiazina, trimetoprima)
EQUIBACTIN
Antibiòtic oral (Sulfadiazina, Trimetroprima)
ESPES
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina, dihidroestreptomicina)
ESTREPTOLAB 250mg/ml
Antibiòtic injectable (dihidroestreptomicina)
EXABIOPEN
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina, dihidroestreptomicina)
GENTACALIER
Antibiòtic injectable (gentamicina)
GENTASOL-80
Antibiòtic injectable (gentamicina)
PENIVEX COMPLEX
Antibiòtic injectable (Benzilpenicilina procaína, dihidroestreptomicina sulfato)
PROCAPEN 300mg/ml
Antibiòtic injectable (bencilpenicilina)
VETERSAN GENTAMICINA
Antibiòtic injectable (gentamicina)