Antiinflamatoris, Analgèsics, Còrtics

Fàrmacs Antinflamatoris, Analgèsics i Còrtics per cavalls, medicaments subjectes a prescripció veterinària

BUTASYL
Antiinflamatori i analgèsic injectable (fenilbutazona, salicilat de sodi)
CORTEXONAVET
Glucocorticoide injectable (dexametasona)
DANILON EQUIDOS
Antiinflamatori i analgèsic oral (suxibuzona)
DEPO MODERIN
Glucocorticoide injectable d'alliberació prolongada (metilprednisolona)
DEXAFAST 2mg/ml
Glucocorticoide injectable (dexametasona)
DEXAVEX 2mg/ml
Antiinflamatori i antial·lèrgic injectable (dexametasona)
EQ ZONA INJECTABLE
Antiinflamatori i analgèsic oral (fenilbutazona)
EQ ZONA ORAL
Antiinflamatori i analgèsic oral (fenilbutazona)
KETOFEN 10%
Antiinflamatori, antipirètic i analgèsic injectable (ketoprofè)
LOXICOM 20mg/ml
Antiinflamatori i analgèsic injectable (meloxicam)
MELOXIDYL 20mg/ml
Antiinflamatori i analgèsic injectable (meloxicam)
NIGLUMINE 50MG/ML
Antiinflamatori injectable, analgèsic no narcòtic i antipirètic (flunixin meglumine)
NIXYVET
Antiinflamatori injectable, analgèsic no narcòtic i antipirètic (flunixin meglumine)
RAPIDEXON
Glucocorticoide injectable (dexametasona)
RETARDOESTEROIDE
Glucocorticoide injectable (triamcinolona)
ROMPUN 20mg/ml
Sedant, analgèsic, preanestèsic i relaxant muscular (xilacina)
TILDREN
Tractament per la coixesa (àcid tiludrònic)
TITANIUM FLEXGUARD MSM
Analgèsic-Antiinflamatori Natural per cavalls amb processos inflamatoris Crònics (MSM)