Biològics Gats

Vacunes per les malalties víriques que afecten als gats
ETADEX
Vacuna contra la ràbia
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
FELIGEN CRP
Vacuna calicivirus, rinotraqueitis i panleucopenia
FEVAXYN PENTOFEL
Vacuna panleucopenia, calicivirus, rinotraqueitis, clamídia, leucèmia.
LEUCOFELIGEN FeLV/RCP
Vacuna calicivirus, rinotraqueitis, panleucopenia i leucèmia
LEUCOGEN
vacuna leucèmia felina
NOBIVAC RABIA
Vacuna contra la ràbia
NOBIVAC Tricat Novum
vacuna calicivirus, panleucopenia, herpesvirus
PUREVAX FELV
vacuna leucèmia felina
PUREVAX RCP
Vacuna calicivirus, rinotraqueitis i panleucopenia
PUREVAX RCPCH
vacuna rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia i clamídia
PUREVAX RCPCH-FELV
Vacuna panleucopenia, calicivirus, rinotraqueitis, clamídia, leucèmia.
RABIGEN L
Vacuna contra la ràbia
VERSIFEL CVR
Vacuna calicivirus, rinotraqueitis i panleucopenia
VERSIFEL FELV
vacuna leucèmia felina
VERSIGUARD RABIA
Vacuna contra la ràbia