Antiparasitaris Interns Orals

Fàrmacs orals pel tractament i prevenció de les parasitosis internes
CARDOTEK 30 PLUS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (ivermectina, pirantel)
CESTEM
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
CRINAR
Antiparasitari oral intern (pirantel)
DOLPAC
Antiparasitari intern oral (comprimits) (oxantel, pirantel, praziquantel)
DRONCIT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel)
DRONTAL CACHORROS
Antiparasitari intern oral en gotes (febantel, pirantel)
DRONTAL GAT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (pirantel, praziquantel)
DRONTAL GOS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
ENDOGARD SABOR PERROS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
EQ VERM
Antiparasitari oral intern (oxibendazol)
EQUIMAX
Antiparasitari intern oral en pasta (praziquantel, ivermectina)
FLUBENOL PASTA ORAL
Antiparasitari intern oral en pasta (flubendazol)
HELM-EX PERROS 104C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS GRANDES 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS GRANDES 48C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
MILBACTOR GAT <2KG
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel, milbemicina)
MILBACTOR GAT >2KG
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel, milbemicina)
MILBACTOR GOS <5kg 48C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel, milbemicina)
MILBACTOR GOS >5kg 48C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel, milbemicina)