Antiparasitaris Interns Orals

Fàrmacs orals pel tractament i prevenció de les parasitosis internes
CANEX COMPRIMITS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
CARDOTEK 30 PLUS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (ivermectina, pirantel)
CESTEM
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
CRINAR
Antiparasitari oral intern (pirantel)
DOLPAC
Antiparasitari intern oral (comprimits) (oxantel, pirantel, praziquantel)
DRONCIT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (praziquantel)
DRONTAL CACHORROS
Antiparasitari intern oral en gotes (febantel, pirantel)
DRONTAL GAT
Antiparasitari intern oral (comprimits) (pirantel, praziquantel)
DRONTAL GOS
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
DRONTAL PLUS AROMA - 312C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
EQ-VERM
Antiparasitari oral intern (oxibendazol)
EQUALAN DUO
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina, praziquantel)
EQUALAN PASTA
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina)
EQUEST PRAMOX
Antiparasitari endectocida oral en pasta contra cestodes, nematodes i artròpodes (moxidectina, praziquantel)
EQUIMAX
Antiparasitari intern oral en pasta (praziquantel, ivermectina)
FLUBENOL PASTA ORAL
Antiparasitari intern oral en pasta (flubendazol)
HELM-EX PERROS 104C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS GRANDES 2C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)
HELM-EX PERROS GRANDES 48C
Antiparasitari intern oral (comprimits) (febantel, pirantel, praziquantel)