Antiparasitaris Interns

Fàrmacs antiparasitaris per cavalls, indicats pel tractament de paràsits interns
CRINAR
Antiparasitari oral intern (pirantel)
EQ VERM
Antiparasitari oral intern (oxibendazol)
EQUIMAX
Antiparasitari intern oral en pasta (praziquantel, ivermectina)
IMIZOL
Antiparasitari intern injectable (imidocarb)
NOROMECTIN
Antiparasitari oral intern en pasta (ivermectina)
PANACUR 10%
Antiparasitari oral intern (fenbendazol)
PIPERACINA SYVA POLS
Antiparasitari oral intern (piperacina)