Biològics Gossos

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als gossos
MAXIVAC PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
VERSICAN PLUS DHPPi / L4R
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
ETADEX
Vacuna contra la ràbia
MAXIVAC PENTA
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
LETIFEND
Vacuna contra la leishmaniosi
MAXIVAC PRIMA DP
vacuna parvovirus i brom
MAXIVAC HEPTA
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
EURICAN L
Vacuna contra la leptospirosi
EURICAN DAPPi-LR (antiga MHPPi2-LR)
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
VANGUARD DA2Pi+L
vacuna brom, hepatitis, leptospira i parainfluenza
VANGUARD-CPV
Vacuna contra la parvovirosi
VANGUARD-7
vacuna brom, hepatitis, parainfluenza, parvovirus, leptospira
VERSIGUARD RABIA
Vacuna contra la ràbia
RABIGEN L
Vacuna contra la ràbia
PARVIGEN
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
EURICAN PNEUMODOG
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
EURICAN PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN DAPPi-LMULTI (abans EURICAN MHPPL2)
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira