Biològics Gossos

Vacunes per les diferents malalties infeccioses que afecten als gossos
MAXIVAC PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
VERSICAN PLUS DHPPi / L4R
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
ETADEX
Vacuna contra la ràbia
MAXIVAC PENTA
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
LETIFEND
Vacuna contra la leishmaniosi
MAXIVAC PRIMA DP
vacuna parvovirus i brom
MAXIVAC HEPTA
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
EURICAN L
Vacuna contra la leptospirosi
EURICAN DAPPi-LR (antiga MHPPi2-LR)
vacuna brom, hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospira i ràbia
VANGUARD DA2Pi+L
vacuna brom, hepatitis, leptospira i parainfluenza
VANGUARD-CPV
Vacuna contra la parvovirosi
VANGUARD-7
vacuna brom, hepatitis, parainfluenza, parvovirus, leptospira
VERSIGUARD RABIA
Vacuna contra la ràbia
RABIGEN L
Vacuna contra la ràbia
PARVIGEN
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN RABIA
Vacuna contra la ràbia
EURICAN PNEUMODOG
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
EURICAN PARVO
Vacuna contra la parvovirosi
EURICAN DAPPi-LMULTI (abans EURICAN MHPPL2)
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
EURICAN DAP-LR (antic EURICAN MHPLR)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira, ràbia
EURICAN DAP-L-MULTI (antiga EURICAN MHPL)
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
EURICAN HERPES 205
vacuna herpesvirus caní
CANIGEN cachorros 2B
Vacuna contra la parvovirosi
CANIGEN 7
Vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza i leptospira
CANILEISH
Vacuna contra la leishmaniosi
CANIGEN MHA2PL
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, leptospira
CANIGEN MHA2L
vacuna brom, hepatitis, leptospira
NOBIVAC RABIA
Vacuna contra la ràbia
NOBIVAC PUPPY DP
vacuna parvovirus i brom
NOBIVAC PARVO C
Vacuna contra la parvovirosi
NOBIVAC LEPTO
Vacuna contra la leptospirosi
NOBIVAC L4
Vacuna contra la leptospirosi
NOBIVAC KC
Vacuna bordetella bronquiseptica i parainfluenza 2 (tos de les gosseres)
NOBIVAC DHPPi
vacuna brom, hepatitis, parvovirus, parainfluenza
NOBIVAC DHP
vacuna brom, hepatitis, parvovirus