ZOOGAMA-D

Antiparasitari extern per via cutània (dimpilato)
Parasitosis externes produïdes per sarna, polls, puces, paparres i mosques. Dimpilat.
Parasitosis externes produïdes per sarna, polls, puces, paparres i mosques. Dimpilat.
Parasitosis externes produïdes per sarna, polls, puces, paparres i mosques. Dimpilat.
Presentació
Principi Actiu:
Dimpilat (estabilitzat) 150 mg
Via Administració:
Cutània
Especie:
Oví
Laboratori:
MSD grans animals
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.