Reproductiu

Fàrmacs per patologies reproductives o inducció del part en eugues
OXYTOCINA PITUITARIA CALIER
Inductor injectable del part (gonadotropina sèrica equina PMSG, gonadotropina coriònica HCG)
VETEGLAN 0,075mg/ml
Prostaglandina injectable (d-cloprostenol)
VETERELIN 0,004mg/ml
Prostaglandina injectable (buserelina)
PARTOVET
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
VETERIN CORION
trastorns fertilitat d'origen endocrí (gonadotropina coriónica humana HCG)
GONAVET VEYX SOLUCIÓ INJECTABLE 50mg/ml
Inducció ovulació, anestres, quists ovàrics (gonadorelina)
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
RECEPTAL
Derivat sintètic de la hormona alliberadora de les gonadotropines (GnRH) (acetat de buserelina)
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)