Reproductiu

Fàrmacs per patologies reproductives o inducció del part en eugues
VETERIN CORION
trastorns fertilitat d'origen endocrí (gonadotropina coriónica humana HCG)
VETERELIN 0,004mg/ml
Prostaglandina injectable (buserelina)
VETEGLAN 0,075mg/ml
Prostaglandina injectable (d-cloprostenol)
RECEPTAL
Derivat sintètic de la hormona alliberadora de les gonadotropines (GnRH) (acetat de buserelina)
PARTOVET
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
OXYTOCINA PITUITARIA CALIER
Inductor injectable del part (gonadotropina sèrica equina PMSG, gonadotropina coriònica HCG)
GONAVET VEYX SOLUCIÓ INJECTABLE 50mg/ml
Inducció ovulació, anestres, quists ovàrics (gonadorelina)
FACILPART INJECTABLE
Inducció part, expulsió exsudats, inici lactació (oxitocina)
ESTRUMATE
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)
DINOLYTIC 5mg/ml
Inducció part, problemes reproductors, zel silent, sincronització (dinoprost)
DALMAZIN
Prostaglandina sintètica (cloprostenol)