VASELIN LAMONS

Lubricant per cànules i guants o emol·lient de pell i mucoses (vaselina)
Parafina líquida indicada per lubrificar guants, cànules, … El seu pH neutre i l'absència de factors irritants pot aplicar-se de forma tòpica tant a pell com mucoses. Vaselina
Parafina líquida indicada per lubrificar guants, cànules, … El seu pH neutre i l'absència de factors irritants pot aplicar-se de forma tòpica tant a pell com mucoses. Vaselina
Presentació
Principi Actiu:
Vaselina
Especie:
Material
Laboratori:
Laboratorio Lamons
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.