PORTA-OBJECTES

Porta objectes
Mesura estàndard: 26 x 76 mm (± 0,2). Vidre clar, pre-rentat, de 1,1 mm (± 0,1) d,espessor. Ideal per anàlisi de rutina
Mesura estàndard: 26 x 76 mm (± 0,2). Vidre clar, pre-rentat, de 1,1 mm (± 0,1) d,espessor. Ideal per anàlisi de rutina
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//porta-objectes-cantells-p---copia.jpg
Mesura estàndard: 26 x 76 mm (± 0,2). Vidre clar, pre-rentat, de 1,1 mm (± 0,1) d,espessor. Ideal per anàlisi de rutina
Presentació
Principi Actiu:
Vidre
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.