Xavier Casals

Veterinari llicenciat l’any 1995, especialitzat en medicina bovina