PORCILIS ERY+PARVO

Vacuna parvovirus i mal roig (Erysipelothrix).
Immunització activa de truges per contribuir al control de erisipela porcina (mal roig) i per a la protecció dels seus embrions i fetus enfront d,una infecció per PPV .
Immunització activa de truges per contribuir al control de erisipela porcina (mal roig) i per a la protecció dels seus embrions i fetus enfront d,una infecció per PPV .
Immunització activa de truges per contribuir al control de erisipela porcina (mal roig) i per a la protecció dels seus embrions i fetus enfront d,una infecció per PPV .
Presentació
Principi Actiu:
Antigen de Erysipelothrix . rhusiopathiae soca M2, Parvovirus porcí inactivat
Via Administració:
Injectable
Especie:
Porcí
Laboratori:
MSD grans animals
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.