PORCILIS COLICLOS

Vacuna E.coli i Clostridium
Per a la immunització passiva de la progènie mitjançant la immunització activa de truges adultes i nul·lípares , per reduir la mortalitat i símptomes clínics durant els primers dies de vida , causats per E coli i causats per C. perfringens tipus C.
Per a la immunització passiva de la progènie mitjançant la immunització activa de truges adultes i nul·lípares , per reduir la mortalitat i símptomes clínics durant els primers dies de vida , causats per E coli i causats per C. perfringens tipus C.
Per a la immunització passiva de la progènie mitjançant la immunització activa de truges adultes i nul·lípares , per reduir la mortalitat i símptomes clínics durant els primers dies de vida , causats per E coli i causats per C. perfringens tipus C.
Presentació
Principi Actiu:
Components d,E.coli (adhesines fímbriques), Components de Clostridium perfringens
Via Administració:
Injectable
Especie:
Porcí
Laboratori:
MSD grans animals
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.