Oftalmologia

Oferim l’especialitat d’oftalmologia amb els serveis d’oftalmoscòpia directa i indirecta, test lacrimal de Schirmer, test de fluoresceïna i tonometria.