Neurologia

Aquest servei engloba l’estudi i tractament de les malalties que afecten al sistema nerviós ja sigui a nivell central (encèfal i medul·la espinal) com perifèric (nervis i músculs). A banda del diagnòstic i tractament mèdic de patologies neurològiques, també realitzem neurocirugies.