MS BOAR ODOR

Mètode per detectar zels
Aerosol per determinar si una truja està en l'etapa correcta per la inseminació artificial . Conté una solució del mateix compost de la feromona que produeix el verro
Aerosol per determinar si una truja està en l'etapa correcta per la inseminació artificial . Conté una solució del mateix compost de la feromona que produeix el verro
Presentació
Especie:
Porcí
Laboratori:
Altres
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.