MANDRIN VASOFIX

Tap per vies per prevenir la formació coàguls al interrompre la infusió
Per tancament momentani del catéter Vasovet/Vasofix i evitar oclusions de la cánula per coagulació. Connexió lock per tancament de seguretat. 1 caixa conté 50 unitats
Per tancament momentani del catéter Vasovet/Vasofix i evitar oclusions de la cánula per coagulació. Connexió lock per tancament de seguretat. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//vasofix-blau_035041.jpg
Per tancament momentani del catéter Vasovet/Vasofix i evitar oclusions de la cánula per coagulació. Connexió lock per tancament de seguretat. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//vasofix-gris_035044.jpg
Per tancament momentani del catéter Vasovet/Vasofix i evitar oclusions de la cánula per coagulació. Connexió lock per tancament de seguretat. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//vasofix-taronja_035045.jpg
Per tancament momentani del catéter Vasovet/Vasofix i evitar oclusions de la cánula per coagulació. Connexió lock per tancament de seguretat. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//vasofix-rosa_035042.jpg
Per tancament momentani del catéter Vasovet/Vasofix i evitar oclusions de la cánula per coagulació. Connexió lock per tancament de seguretat. 1 caixa conté 50 unitats
https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/1032//vasofix-verd_035043.jpg
Presentació
Principi Actiu:
Esterilització per òxid d,etilè
Laboratori:
Braun
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.