Josep Maria Devesa

Veterinari llicenciat l’any 1990, especialitzat en medicina bovina