Antiparasitaris Endectocides

Fàrmacs antiparasitaris endectocides, per paràsits interns i externs en cavalls
NOROMECTIN PRAZICUANTEL DUO 18,7 mg/g + 140,3 mg/g
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina, praziquantel)
NEOMECTIN
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina)
MAXIMEC
Antiparasitari endectocida oral (ivermectina)
EQUEST PRAMOX
Antiparasitari endectocida oral en pasta contra cestodes, nematodes i artròpodes (moxidectina, praziquantel)
EQUALAN PASTA
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina)
EQUALAN DUO
Antiparasitari endectocida oral en pasta (ivermectina, praziquantel)