CLORVIOGEN esprai

Antibiòtic en esprai (Clortetraciclina hidroclorur)
Tractament de ferides superficials traumàtiques o quirúrgiques, contaminades per microorganismes sensibles a la clortetraciclina . Coadjuvant en el tractament d'infeccions superficials de les peülles i de la pell. Clortetraciclina
Tractament de ferides superficials traumàtiques o quirúrgiques, contaminades per microorganismes sensibles a la clortetraciclina . Coadjuvant en el tractament d'infeccions superficials de les peülles i de la pell. Clortetraciclina
Presentació
Principi Actiu:
Clortetraciclina i blau patent V (E-131)
Via Administració:
Cutània
Especie:
Boví, oví, caprí, porcí, equí, aus, gossos i gats
Laboratori:
Laboratorio Lamons
Has d'estar connectat amb el teu compte professional per poder comprar aquest producte.